• Công bố 21 tác phẩm Sách hay năm 2019

    Công bố 21 tác phẩm Sách hay năm 2019
    15/09/2019 20:34

    Ngày 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện giáo dục IRED, Dự án Khuyến đọc sách hay và Sáng kiến OpenEdu phối hợp tổ chức lễ công bố kết quả bình chọn “Giải Sách hay lần thứ IX, năm 2019”.