Ca khúc 'Everyday People' của Sly and the Family Stone: Sức mạnh của niềm tin chân chất

Ca khúc 'Everyday People' của Sly and the Family Stone: Sức mạnh của niềm tin chân chất

Hãy hiểu thế này: Không có tiền lệ cho Sly and the Family Stone. Nói như vậy có vẻ cường điệu nhưng đôi khi, cường điệu không thật sự là cường điệu. Nếu bĩu môi trước từ "tiền lệ" thì thử hỏi, có điều gì tương tự như thế trước khi Sly and the Family Stone xuất hiện?