Tây Ban Nha: Những kẻ thù địch trong tay De La Fuente

Tây Ban Nha: Những kẻ thù địch trong tay De La Fuente

Luis de la Fuente vừa bắt đầu một chương mới với Tây Ban Nha và nhiệm vụ đầu tiên của ông có lẽ không phải là tạo ra một công thức chiến thắng mà là làm dịu đi những căng thẳng giữa nhóm cầu thủ Real Madrid và Barcelona.