Những khách sạn đắt đỏ mà thần tượng K-pop ở khi ra nước ngoài: BTS, Blackpink, IVE

Những khách sạn đắt đỏ mà thần tượng K-pop ở khi ra nước ngoài: BTS, Blackpink, IVE

Với sự nổi tiếng áp đảo của mình, các thần tượng K-pop như BTS hay Blackpink thường ở trong những khách sạn 5 sao đắt đỏ khi có lịch trình ở nước ngoài.