Gian Piero Gasperini: Đây, lịch sử của Atalanta

Gian Piero Gasperini: Đây, lịch sử của Atalanta

Gian Piero Gasperini, các CĐV Atalanta trong cơn sung sướng tột đỉnh sau đêm Dublin huyền diệu đang nhắc đi nhắc lại cái tên này. Vì sao ư? Đơn giản vì với họ, nhà cầm quân 66 tuổi ấy giống như “cha đẻ” của “La Dea” (nữ thần, biệt danh của Atalanta).