h

  • Mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng 23/4

    Mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng 23/4
    21/04/2018 15:34

    Thời điểm cực đại của trận mưa sao băng Lyrids sẽ diễn ra vào đêm 22, rạng sáng 23/4. Năm 2018, người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát hiện tượng này khi không có sự “can thiệp” của ánh trăng (vì rơi vào đêm 7, rạng sáng 8/3 Âm lịch).

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi