• Người hùng bé nhỏ

    Người hùng bé nhỏ
    31/03/2014 18:11

    EcoSport, một chiếc “urban SUV tiêu chuẩn”, đang kỳ vọng sẽ “thay đổi cuộc chơi” trên thị trường xe SUV nơi đô thị ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong năm 2014.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO