• Na Uy quyết định khai tử sóng phát thanh FM

    Na Uy quyết định khai tử sóng phát thanh FM
    20/04/2015 15:17

    Na Uy đang tiến tới việc hoàn toàn hủy bỏ các kênh phát thanh quốc gia sử dụng công nghệ sóng FM và chuyển sang dùng kỹ thuật số. Quá trình chuyển đổi này sẽ hoàn thành trong vòng hai năm tới.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi