• Chuyện chưa kể về cảnh nóng kinh điển trong 'Oan hồn'

    Chuyện chưa kể về cảnh nóng kinh điển trong 'Oan hồn'
    15/07/2015 05:56

    Ngày 13/7/1990 kỷ niệm thời điểm ra đời bộ phim tình yêu cảm động Ghost (Oan hồn). Câu chuyện tình siêu nhiên giữa người và ma, kinh phí chỉ 22 triệu USD, đã thu về nửa tỷ USD mùa Hè năm đó, cùng rất nhiều nước mắt.