• Nếu không thể tái sử dụng, hãy từ chối nhựa và nilon

  Nếu không thể tái sử dụng, hãy từ chối nhựa và nilon
  05/06/2018 16:19

  Với nhịp độ sử dụng nhựa như hiện nay, sẽ có thêm 33 tỷ tấn nhựa được sản xuất vào năm 2050 và một phần lớn trong số đó bị đổ ra các đại dương. Giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa và nilon cần bắt đầu từ mỗi cá nhân: Nếu không thể tái sử dụng nhựa và nilon, chúng ta có thể từ chối sử dụng chúng.

 • Ngày Môi trường Thế giới và câu chuyện túi nilon

  Ngày Môi trường Thế giới và câu chuyện túi nilon
  05/06/2018 06:55

  80 năm trước, ngày 27/10/1938, nilon lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới với những sản phẩm của công ty Mỹ DuPont (Mỹ). Phần còn lại trong lịch sử của nó, chúng ta đều biết: nilon đã làm thay đổi cả cuộc sống của con người, với những ưu điểm đặc biệt của mình.