• Thể thao Việt Nam: Dồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng

    Thể thao Việt Nam: Dồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng
    23/05/2019 08:33

    Kể từ ngày 15/6 tới đây, một loạt đội tuyển trẻ quốc gia sẽ thôi tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG theo quyết định của Tổng cục TDTT. Điều này dù gây ra ít nhiều lo lắng và khiến tâm lý của các tuyển thủ tiềm năng bị xáo trộn song trên thực tế, đây là một quyết định được triển khai theo kế hoạch kể từ đầu năm 2019 đã được phê duyệt.

GIOVANNI