• Cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Vĩnh biệt một tấm lòng vàng

    Cụ Hoàng Thị Minh Hồ: Vĩnh biệt một tấm lòng vàng
    07/11/2017 11:38

    Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng (năm 1945) đã qua đời đêm 5.11 tại nhà riêng 34 Hoàng Diệu, Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020