• Di sản Việt nhìn từ năm 2017: Sức ép từ... danh hiệu

  Di sản Việt nhìn từ năm 2017: Sức ép từ... danh hiệu
  27/12/2017 22:00

  Mốc son của di sản Việt Nam trong năm 2017 nằm ở việc chúng ta sở hữu thêm 2 danh hiệu cấp thế giới từ UNESCO. Thế nhưng, danh hiệu cũng chính là câu chuyện đang tạo ra nhiều sức ép với ngành quản lý và các chuyên gia văn hóa.

 • 'Di sản thế giới' - cái đích của danh xưng

  'Di sản thế giới' - cái đích của danh xưng
  12/12/2017 06:42

  Với quyết định của UNESCO vào tuần qua, chúng ta đã sở hữu tới 12 Di sản Văn hóa phi vật thể ở cấp Thế giới, kể từ năm 2003.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay