• Lễ cúng Ông Công Ông Táo cần sắm những gì?

    Lễ cúng Ông Công Ông Táo cần sắm những gì?
    25/01/2019 10:29

    Lễ vật cúng Táo công gồm có: mũ ông Công ba chiếc: hai mũ ông và một mũ bà. Mũ dành cho các ông Táo thì có hai cánh chuồn, mũ Táo bà thì không có cánh chuồn và 3 con cá làm ngựa để Táo quân lên chầu trời. 

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi