• Bitcoin là gì?

    Bitcoin là gì?
    09/12/2017 14:59

    Bitcoin đang làm mưa làm gió trên thị trường tài chính với nhiều tranh cãi và nhiều chính sách điều chỉnh khác nhau ở các quốc gia. Lúc này, nhiều người cả không chỉ ngoài giới tài chính giật mình nhìn lại thật sự Bitcoin là gì? 

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi