Chữ và nghĩa: Năm ăn năm thua!

Chữ và nghĩa: Năm ăn năm thua!

Trong giờ học về tiếng Việt, nhiều bạn sinh viên có hỏi tôi: Thưa thầy! Gần đây, chúng em hay nghe nói tới cụm từ năm ăn năm thua. Chúng em thấy từ này có vẻ “cay cú” ăn thua quá. Chúng em muốn biết đây thuộc loại từ gì và nó có nghĩa như thế nào?

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi