• Ralph Vaessen: Nhìn đời từ lăng kính Haute Couture

    Ralph Vaessen: Nhìn đời từ lăng kính Haute Couture
    05/03/2014 06:06 AM

    Cá tính và sáng tạo giúp Isarel, một đất nước non trẻ, diện tích nhỏ hơn Việt Nam 12 lần, không tài nguyên, luôn nằm trên lằn ranh hòa bình mong manh, trở thành một dân tộc hùng mạnh chi phối lĩnh vực công nghệ toàn cầu.