Lễ cầu an đầu năm được thực hiện trực tuyến ở chùa Phúc Khánh

Lễ cầu an đầu năm được thực hiện trực tuyến ở chùa Phúc Khánh

Theo các chuyên gia, lễ cầu an dù thực hiện tại nơi thờ tự, hay trực tuyến qua mạng xã hội tại nhà trong mùa dịch, tất cả đều có thể truyền tải những thông điệp chính của các nghi lễ. Bởi theo giáo lý nhà Phật là “tùy duyên phương tiện, khế lý khế cơ”, tùy hoàn cảnh mà sử dụng những cách thức, phương tiện khác nhau…