Nhật ký World Cup bằng thơ

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn, chuyên mục “Nhật ký World Cup bằng thơ” tái xuất trên Thể thao và Văn hóa.