Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chú trọng lựa chọn cán bộ có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn

Chủ Nhật, 11/10/2020 21:40 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra chiều nay (11-10), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh và gợi mở nhiều vấn đề nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu.
Đại biểu Quốc hội vẫn mong chờ việc cấm tuyệt đối lái xe uống rượu bia

Đại biểu Quốc hội vẫn mong chờ việc cấm tuyệt đối lái xe uống rượu bia

Việc cả hai phương án của Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đều không nhận được số phiếu quá bán trong chiều 3/6, đã khiến các đại biểu Quốc hội nhiều băn khoăn và thậm chí là nuối tiếc.
Tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc hơn ưu điểm, khuyết điểm
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu, các văn kiện của thành phố được xây dựng theo một quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, đã được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp tại 10 hội nghị và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân Thủ đô; đã được tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến một cách toàn diện, sâu sắc. Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua 6 lần dự thảo, trước khi trình Đại hội.
Hà Nội, Vương Đình Huệ, phiên trù bị, Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên trù bị
Để nâng cao chất lượng phần nội dung thảo luận tại Đại hội, đồng chí đề nghị các đại biểu tham luận theo đúng quy định, không quá 10 phút, chọn lọc, trình bày nội dung cốt lõi, bảo đảm ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề quan trọng theo đề cương gợi ý của Đoàn Chủ tịch đã gửi tới các Tổ đại biểu. Kết quả công tác của cấp ủy, địa phương, đơn vị (nếu có) cần trình bày bảo đảm tính khái quát nhằm minh họa thêm cho Báo cáo chính trị.
Đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI đã có báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến của các cấp, các ngành, các đoàn thể; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; của đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở. Tại Đại hội, các đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, mà trọng tâm là Báo cáo chính trị.
Đối với Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đoàn Chủ tịch đã gửi đề cương gợi ý thảo luận tới các tổ đại biểu. Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí đại biểu chuẩn bị kỹ, phát biểu, thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của thành phố.
Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua. Với trách nhiệm trước hơn 45 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ, các đại biểu cần khách quan, trung thực, tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc hơn ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, là nội dung mới được đưa ra thảo luận tại Đại hội lần này, các đại biểu cần bám sát dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 8 Chương trình công tác lớn của khóa XVI để có đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của thành phố, bảo đảm quá trình xây dựng, triển khai thực hiện có tính khả thi cao.
Hà Nội, Vương Đình Huệ, phiên trù bị, Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề chủ yếu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu
Chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ
Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội. Bí thư Thành ủy nêu rõ, Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI chuẩn bị theo đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; được các cơ quan chức năng và Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra kỹ lưỡng và phê duyệt. 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua.
Trách nhiệm của Đại hội và từng đại biểu là phải đưa tinh thần, kết quả tốt đẹp của đại hội đảng bộ các cấp vào Đại hội Đảng bộ thành phố; trên cơ sở Đề án nhân sự trình Đại hội, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thực sự xứng đáng để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ. 
Các đại biểu cần bám sát đề án công tác nhân sự, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt quan tâm những tiêu chí quan trọng để lựa chọn những cán bộ thực sự tâm huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết; không tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; không có biểu hiện suy thoái, tiêu cực; không cục bộ, địa phương chủ nghĩa.
“Trong quá trình chuẩn bị tiến tới đại hội, đồng chí nào bộc lộ những nhận thức, việc làm không đúng đắn, không phù hợp thì chúng ta kiên quyết không lựa chọn, không giới thiệu. Những đồng chí được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ tập hợp, đoàn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân; có uy tín trong tổ chức Đảng và trong nhân dân. Chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hành động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Quá trình thảo luận, bầu cử phải theo đúng Điều lệ, Quy chế bầu cử, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, không chính thức, thông tin xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc trong dư luận và trên mạng xã hội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, Đảng bộ Thủ đô có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, đề nghị các đồng chí đại biểu sáng suốt lựa chọn Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực sự là những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có cơ cấu hợp lý theo phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.
Khôi Nguyên
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên