Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Công ty Tân Thuận

04/06/2018 20:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 4/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt Công ty Tân Thuận) về vai trò, trách nhiệm tại Dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Chuyển nhượng đất không đúng theo quy định 

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Khu dân cư Phước Kiển do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư, được UBND Thành phố chấp thuận địa điểm đầu tư tại công văn 4051/UBND-ĐTMT ngày 10/8/2009. Công ty Tân Thuận đã thực hiện thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân với diện tích 331.100 m2 từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của doanh nghiệp để thực hiện dự án. Tuy nhiên, Công ty chưa tiến hành các thủ tục đầu tư, dẫn đến dự án hết hạn vào ngày 31/12/2013. 

Chú thích ảnh
Khu đất hơn 32 ha được Công ty Tân Thuận chuyển nhượng không đúng quy định cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Trong quá trình thực hiện hợp tác, chuyển nhượng phần đất đã đền bù nêu trên, Công ty Tân Thuận đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Văn phòng Thành ủy về việc chỉ định hợp tác, chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là thực hiện không đúng quy định tại Điều 3 của Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Đảng bộ Thành phố ban hành kèm theo quyết định số 1087-QĐ/TU, ngày 31/3/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy; không đúng quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp; không đúng với Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất. 

Tập thể lãnh đạo Công ty không họp bàn bạc, thảo luận để thống nhất chủ trương chuyển nhượng và giá chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, dẫn đến việc đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm bảo giá trị ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng và thấp hơn giá do Hội đồng thẩm định giá thành phố thẩm định, đồng thời thấp hơn giá do Công ty xây dựng phương án giá dự kiến thỏa thuận đền bù tiếp theo với người dân. Vì vậy, ngày 18/4/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã kết luận yêu cầu Công ty Tân Thuận đàm phán với đối tác để hủy hợp đồng. 

Về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng nêu trên, qua đàm phán chưa gây thiệt hại kinh tế cho Công ty Tân Thuận, tuy nhiên đã gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín của Đảng bộ Thành phố và của Công ty. Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Lãnh đạo Công ty Tân Thuận. Vụ việc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu không được Ban Thường vụ Thành ủy phát hiện, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn kịp thời. 

Cách hết chức vụ trong Đảng đối đồng chí Trần Công Thiện 

Căn cứ Quyết định số 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan. 

Cụ thể, đồng chí Trần Công Thiện, Bí thư chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty Tân Thuận là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành công việc tại Công ty Tân Thuận dẫn đến những vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức Cách hết chức vụ trong Đảng và đề nghị Văn phòng Thành ủy cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận. 

Đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, kiểm soát viên Công ty Tân Thuận: Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã thiếu kiểm tra, giám sát độc lập để phát hiện, cảnh báo cho đại diện chủ sở hữu và có biện pháp đề xuất ngăn chặn kịp thời những vi phạm của Công ty Tân Thuận. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Việt. 

Các đồng chí Trần Tấn Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Kế toán trưởng: Với vai trò là thành viên Hội đồng xây dựng giá bất động sản sản xuất kinh doanh Công ty đã chưa làm hết trách nhiệm khi tham gia xây dựng giá hợp tác, chuyển nhượng phần đất của Công ty đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cuồng Gia Lai; đã cùng Hội đồng xây dựng giá bất động sản sản xuất kinh doanh Công ty thống nhất đề xuất Tổng Giám đốc Công ty về giá chuyển nhượng với Công ty Quốc Cường Gia Lai chưa sát với giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức Khiển trách đối với các đồng chí Trần Tấn Hải, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Thị Ngọc Bích. 

Báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định đối với đồng chí Tất Thành Cang 

Chú thích ảnh
Đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN Phát 

Đối với những cá nhân khác có liên quan đến việc thẩm định, đề xuất, chấp thuận cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai vi phạm quy định của Thành ủy và các quy định của pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục kiểm tra, kết luận làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó tham mưu, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng trong thời gian tới. 

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thanh tra thành phố qua thanh tra toàn diện đối với Công ty Tân Thuận, tập trung làm rõ có hay không có hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật và của Thành ủy đối với đồng chí Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm bảo giá trị ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Nếu có hành vi cố ý làm trái sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với Văn phòng Thành ủy, kiểm tra có kết luận sai phạm của các cá nhân có liên quan tại Văn phòng Thành ủy. 

Đối với đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Thành ủy họp ngày 2/6/2018, đã thống nhất kết luận đồng chí có những vi phạm cụ thể gồm: quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản; không đảm bảo quy trình, nguyên tác xử lý công việc của Đảng bộ Thành phố; thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình. 

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề xuất kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang và giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng. 

Liên quan đến việc Công ty Tân Thuận ký chuyển nhượng phần diện tích đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai hơn 32 ha với giá 1,29 triệu đồng/m2, ngày 19/4, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương tổ chức kiểm tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật và quy định của Thành ủy về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành ủy trong việc chuyển nhượng đất trên; làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm; trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan. 

Đến ngày 6/5, trên cơ sở báo cáo bước đầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với các cá nhân là lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và Công tyTân Thuận trong vụ việc trên, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số kết luận và thống nhất phương hướng xử lý vụ việc. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Trần Công Thiện để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm.

Vụ giết người phân xác kinh hoàng ở Gò Gấp: Bắt giữ nghi can tại Tây Ninh

Vụ giết người phân xác kinh hoàng ở Gò Gấp: Bắt giữ nghi can tại Tây Ninh

Bước đầu Công an xác định nạn nhân là chị Đ.Y.N sinh 1991, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là người yêu của đối tượng Vũ Ngọc Hiếu.

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm