Tag Nguyễn Tuấn Sơn

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp
 • 'Hội họa Truyện Kiều': Thế giới truyện Kiều qua mộng tưởng mỗi người
  21/11/2020 17:28 0
 • Sơn 'Kiều' lại bày tranh trong tuần lễ tưởng niệm Đại thi Hào Nguyễn Du
  23/09/2020 12:00 0
 • Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn - 21 năm 'nặng' mối duyên Kiều
  05/08/2020 19:10 0
 • Nguyễn Tuấn Sơn dấn thân vẽ Kiều
  14/11/2016 07:00 0