Lấy ý kiến về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2045

21/06/2021 11:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1904/UBND-KT về thực hiện kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 11/NQ-TƯ).

Hà Nội định vị thương hiệu trung tâm văn hoá

Hà Nội định vị thương hiệu trung tâm văn hoá

Để phát triển công nghiệp văn hóa là bước đột phá trong phát triển văn hóa Thủ đô theo đúng Nghị quyết đặt ra, Hà Nội định vị thương hiệu, xây dựng thương hiệu Thành phố sáng tạo, xây dựng Hà Nội thành một trung tâm văn hoá tiên tiến, đi đầu trong cả nước, xứng với truyền thống và tiềm năng sẵn có...

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 28/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, UBND thành phố giao các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đánh giá, xây dựng báo cáo, thông qua tập thể lãnh đạo đơn vị, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổng hợp, tham mưu UBND thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hà Nội; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/7/2021.

Chú thích ảnh
Một góc Hà Nội từ trên cao. Ảnh: TL

Đồng thời, tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch của Thành ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và cá nhân, tổ chức liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ và dự thảo Nghị quyết (mới) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, thời hạn hoàn thành trước ngày 1/8/2021.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 28/5/2021 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, trong đó yêu cầu, việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, Kết luận số 22-KL/TƯ ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ và các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển Thủ đô trong giai đoạn 2012-2020.

Cùng với đó, đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, toàn diện, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những mặt chưa được và nguyên nhân; đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi cho từng giai đoạn phù hợp với xu thế phát triển, tình hình thực tiễn của thành phố và đất nước trong thời kỳ mới.

Việc tổ chức tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc từ quận, huyện, thị xã đến thành phố; quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Thành phố Hà Nội hoàn thành việc tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV/2021.

Hà Nội dự kiến tổng kết 10 năm về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 28-5-2021 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Nghị quyết 11-NQ/TƯ).

Kế hoạch phân công rõ các cấp, các ngành triển khai thực hiện nội dung trên. Theo đó, các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo đánh giá, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ trong Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy; gửi báo cáo Thành ủy trước ngày 1-7-2021.

Cấp thành phố, Văn phòng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết và tổ chức hội nghị tổng kết cấp thành phố trước ngày 15-10-2021.

Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI), xây dựng và đề xuất Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết (mới) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn phù hợp cho từng thời kỳ.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm