Phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân Thủ đô Hà Nội sẽ đạt trên 85% vào năm 2023

Thứ Hai, 14/06/2021 16:59 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu trên được đặt ra trong Kế hoạch số 143/KH-UBND về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.
Từ 1/7, chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Từ 1/7, chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 1/7, cùng với 6 dịch vụ công khác, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ triển khai đồng loạt trên toàn quốc và là bước tiến lớn khi bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như bản chính.
Giai đoạn 2021-2025, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố để cải thiện mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công.
Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến năm 2025. Phấn đấu chỉ số SIPAS của thành phố năm 2023 đạt trên 85%, năm 2025 đạt từ 90% đến 95%.
Chú thích ảnh
Để hoàn thành mục tiêu trên, hằng năm, Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tích cực thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ kịp thời, khách quan về việc triển khai và kết quả xác định chỉ số SIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại các cơ quan thuộc thành phố.

Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công của các cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị, Cổng giao tiếp điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
Các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, chính xác, tuyệt đối không để các cá nhân, tổ chức phải đi lại quá một lần để bổ sung hồ sơ…
Thảo Nhi
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020