Brazil của Neymar không còn ủy mị như 4 năm về trước

Brazil của Neymar không còn ủy mị như 4 năm về trước

Gánh nặng đất nước vẫn trên vai Neymar. Anh vẫn gồng gánh nó. Nhưng xung quanh anh, ai cũng sẵn sàng đứng lên làm thủ lĩnh. So với thảm bại 1-7 trước Đức cách dây 4 năm, Brazil giờ đã khác rất nhiều.