Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Một World Cup bất ngờ và thú vị'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Một World Cup bất ngờ và thú vị'

World Cup 2018 đã khép lại với rất nhiều kết quả bất ngờ nằm ngoài dự đoán, nhưng đây chính là yếu tố đem đến sự thú vị trong suốt 1 tháng qua với những đêm không ngủ ở nhiều quốc gia trên thế giới...