Rà soát, đưa ra chỉ tiêu phù hợp nhất cho Chiến lược phát triển văn hóa

Thứ Năm, 19/09/2019 08:27 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 18/9, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với các Cục, Vụ, đơn vị chức năng để nghe báo cáo về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Các vấn đề về gìn giữ văn hóa truyền thống; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ hội nhập một lần nữa được các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đặt ra tại Hội thảo “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức sáng 3/6, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tại cuộc họp, ông Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện VHNT quốc gia Việt Nam cho biết, mục tiêu chung của Chiến lược này nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Các mục tiêu cụ thể là hoàn thiện thể chế văn hóa, thực hiện vai trò kiến tạo của Chính phủ, bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp
Cùng với đó là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng văn hóa và hoàn thiện nhân cách con người. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội.
Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm hoàn thiện các thiết chế văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa các dân tộc thiểu số, phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật…
Xây dựng và quản lý thị trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chú thích ảnh
Dự thảo  cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa đến năm 2030. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với một số lĩnh vực cụ thể như: hoàn thiện hệ thống thể chế văn hóa; xây dựng con người, lối sống văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa; phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; phát triển truyền thông đại chúng, truyền thông mới và văn hóa số; phát triển nguồn nhân lực…
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đề nghị, Viện VHNT quốc gia Việt Nam cần rà soát lại các Đề án, Chương trình đã triển khai trước đây, tránh việc trùng lặp các mục tiêu, nhiệm vụ khi đưa vào Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
Đối với chỉ tiêu đưa ra trong dự thảo chiến lược này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật để đưa ra con số phù hợp, chính xác nhất.
Theo Tâm An/Báo Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên

CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS