Phát động cuộc thi tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Thứ Ba, 02/10/2018 08:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.
Theo đó, cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương dành cho đối tượng là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh; người nước ngoài, tỉnh ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Hình thức thi bao gồm viết và trắc nghiệm về chủ đề nói trên.
Chú thích ảnh
Di sản Thành Nhà Hồ ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Thang điểm chấm thi gồm phần câu hỏi trắc nghiệm: 4 điểm (0,25 điểm/01 câu hỏi trắc nghiệm) và phần câu hỏi tự luận: 6 điểm.
Thời gian thi viết bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi.
Thời gian nộp bài dự thi: cấp huyện, thị, thành uỷ và các đảng ủy trực thuộc tổ chức thu, chấm, xét chọn 10 bài dự thi chất lượng nhất và báo cáo đánh giá kết quả tổ chức cuộc thi của đơn vị mình về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10/4/2019.
Giải thưởng cuộc thi bao gồm: Giải tập thể gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng các giải 20.000.000 đồng (1 giải Nhất), 3 giải Nhì, mỗi giải 10.000.000 đồng, 5 giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng.
Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng, 3 giải Nhì, mỗi giải 7.000.000 đồng, 5 giải Ba, mỗi giải 4.000.000 đồng và 15 giải Khuyến khích, mỗi giải 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải khác gồm giải cho người ít tuổi nhất, giải cho người cao tuổi nhất và giải đặc thù, mỗi giải: 2.000.000 đồng.
Cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được tổ chức nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thêm hiểu về miền đất, con người và sự ra đời của Danh xưng Thanh Hóa (1029 - 2019), với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương trong tiến trình lịch sử của dân tộc, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, lòng tự hào về vùng đất, con người xứ Thanh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh.
Dự kiến lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 3-4/5/2019.
Bộ câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa
với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”
Phần I: 16 câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện ra di vật (trống đồng) của nền văn hóa Đông Sơn vào thời gian nào?
a. Năm 1922.
b. Năm 1923.
c. Năm 1924.
d. Năm 1925.
Câu 2: Tỉnh lỵ Thanh Hóa thời nhà Lý được đặt ở địa phương nào dưới đây?
a. Tư Phố (hiện nay thuộc xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa).
b. Duy Tinh (hiện nay thuộc xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc).
c. Vạn Lại (hiện nay thuộc xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân).
d. Hạc Thành (hiện nay thuộc thành phố Thanh Hóa).
Câu 3: Vị tướng nào là người Thanh Hóa có công dẹp loạn "Tam vương” thời Lý?
a. Đào Cam Mộc
b. Lê Phụng Hiểu
c. Lý Thường Kiệt
d. Tô Hiến Thành
Câu 4: Đền Đồng Cổ (thờ thần Trống Đồng) hiện nay thuộc địa phương nào của tỉnh Thanh Hóa?
a. Làng Trịnh Lộc, xã Yên Phú, huyện Yên Định.
b. Làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định.
c. Làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định.
d. Làng Đồng Phang, xã Định Hòa, huyện Yên Định.
Câu 5: Bộ sử nào dưới đây ghi chép về việc đổi tên “Trại Ái Châu” thành “Phủ Thanh Hóa”?
a. Đại Việt sử ký.
b. Đại Việt sử ký toàn thư.
c. Đại Việt sử ký tiền biên.
d. Khâm định Việt sử thông giám cương mục.
Câu 6: Năm 1029, Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được đặt tên dưới triều vua nào của nhà Lý?
a. Lý Thái Tổ
b. Lý Thái Tông
c. Lý Thánh Tông
d. Lý Nhân Tông
Câu 7: Trong triều đại nhà Lý, Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm Tổng trấn Thanh Hóa vào thời gian nào?
a. Từ năm 1082 đến năm 1101.
b. Từ năm 1069 đến năm 1072.
c. Từ năm 1072 đến năm 1082.
d. Từ năm 1102 đến năm 1109.
Câu 8: Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) là bộ luật chính thức của Nhà nước Đại Việt thời Hậu Lê được ban hành dưới triều vua nào?
a. Lê Lợi (Lê Thái Tổ).
b. Lê Thái Tông.
c. Lê Nhân Tông.
d. Lê Thánh Tông.
Câu 9: Trong lịch sử Việt Nam, những vị vua, chúa, danh nhân, công thần nào dưới đây là người Thanh Hóa?
a. Triệu Thị Trinh, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lê Lợi.
b. Mai Thúc Loan, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Đào Cam Mộc, Nguyễn Kim.
c. Lê Hoàn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng.
d. Triệu Thị Trinh, Đào Duy Từ, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Lê Lợi.
Câu 10: Năm 1841, tên gọi tỉnh Thanh Hóa được đặt dưới triều vua nào của nhà Nguyễn?
a. Gia Long
b. Minh Mệnh
c. Thiệu Trị
d. Tự Đức
Câu 11: Thanh Hóa là nơi phát tích của các vương triều và dòng chúa nào trong lịch sử Việt Nam?
a. Tiền Lê, Lý, Hồ, Hậu Lê, Mạc; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.
b. Hồ, Hậu Lê, Mạc, Nguyễn; chúa Nguyễn.
c. Tiền Lê, Lý, Mạc, Nguyễn; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.
d. Tiền Lê, Hồ, Hậu Lê, Nguyễn; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.
Câu 12: Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, những lãnh tụ nào dưới đây là người Thanh Hóa?
a. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.
b. Trần Xuân Soạn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân.
c. Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.
d. Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước, Cao Thắng.
Câu 13: Ngày 29/7/1930, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại địa điểm nào?
a. Làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.
b. Làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa.
c. Làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.
d. Làng Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa.
Câu 14: Trong lần về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “…Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó…”, câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong thời gian và địa điểm nào?
a. Năm 1947 tại Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
b. Năm 1957 tại trụ sở Tỉnh ủy, Thanh Hóa.
c. Năm 1960 tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
d. Năm 1961 tại sân vận động tỉnh Thanh Hóa.
Câu 15: Thành Nhà Hồ được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày tháng năm nào?
a. Ngày 27/6/2010.
b. Ngày 27/6/2011.
c. Ngày 16/6/2012.
d. Ngày 16/6/2013.
Câu 16: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội?
a. 16 kỳ đại hội.
b. 17 kỳ đại hội.
c. 18 kỳ đại hội.
d. 19 kỳ đại hội.
Phần II. Câu hỏi tự luận (bài viết không quá 7.000 từ)
Bạn hãy trình bày những hiểu biết của mình về sự ra đời Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm 1029 ? Theo bạn trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng trong việc xây dựng Thanh Hóa trở thành "Tỉnh kiểu mẫu" như Bác Hồ hằng mong muốn.
Phạm Huy Thông
Bocalex Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*