Đà Nẵng: Khôi phục và phát triển du lịch nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn bình thường mới

Đà Nẵng: Khôi phục và phát triển du lịch nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn bình thường mới

Xem khôi phục và phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, du lịch Đà Nẵng đã sẵn sàng mở cửa trở lại với 2 thông điệp “Da Nang now open - Đà Nẵng đón bạn trở lại” và thông điệp “Enjoy Danang - Tận hưởng Đà Nẵng”.