Bắc Giang mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 22/3

Bắc Giang mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 22/3

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch và các ngành, dịch vụ liên quan trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.