Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023

Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn là giải thưởng phi lợi nhuận thường niên được trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật – giải trí xuất sắc "của thiếu nhi" hoặc "vì thiếu nhi", bao gồm 1 Giải thưởng Lớn mang tên "Hiệp sĩ Dế Mèn" và một số Tặng thưởng mang tên "Khát vọng Dế Mèn".