Tag Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Tìm thấy 3 kết quả phù hợp
  • “Bảo tàng sống” của Dân ca Quan họ Bắc Ninh
    23/11/2022 10:37 0
  • Khánh thành Công trình Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
    17/05/2019 20:46 0
  • Lần đầu tiên Quan họ Bắc Ninh 'giao duyên' nhạc giao hưởng
    11/08/2018 10:28 0