Bắc Ninh tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

28/09/2022 12:21 GMT+7 | Tin tức 24h

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 3 đoàn công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với các địa phương, đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Vốn đầu tư phát triển Hà Nội tăng hơn 8%

Vốn đầu tư phát triển Hà Nội tăng hơn 8%

Thành phố Hà Nội đang tập trung cao độ và có nhiều giải pháp, biện pháp thông thoáng để thu hút vốn đầu tư trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách tỉnh quản lý, các UBND cấp huyện tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm; lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo tuần, tháng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất; tập trung vào giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền vận động giải thích rõ các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng để người dân và chính quyền cùng thực hiện.

Giải ngân vốn đầu tư công. Giải ngân. Giải ngân vốn đầu tư. Vốn đầu tư. Đầu tư
Bắc Ninh thành lập các đoàn công tác nhằm đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh quyết tâm, chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, các địa phương, chủ đầu tư phân công trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho từng tổ, nhóm, cá nhân; nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc với tiến độ thực hiện giải ngân của dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, tính đến giữa tháng 9/2022, số vốn giải ngân của tỉnh so với Kế hoạch vốn Chính phủ giao là 2.870/6.922 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,4%. Số vốn giải ngân so với kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 2.870/9.464 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,3%. Số vốn giải ngân so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện và phân bổ chi tiết cho chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh quản lý năm 2022 là 2.870/8.509 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33,7%.

Ngoài ra, số vốn giải ngân so với vốn đã phân bổ chi tiết của tỉnh, huyện, xã là 2.870/6.199 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 46,2%; vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư giải ngân 9,5/95,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,9%.

Trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, một số dự án chậm tiến độ do gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều chỉnh dự toán, giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán, sự chênh lệch giá nguyên vật liệu so với thời điểm đấu giá…

Thái Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm