Xây dựng Niên giám thuộc lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

03/04/2019 11:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 1113/QĐ-BVHTTDL ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, xuất bản Niên giám giới thiệu bảo tàng, gallery mỹ thuật, nhiếp ảnh; nhà sưu tập; nhà đấu giá; trung tâm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Việt Nam năm 2019, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã có hướng dẫn nội dung Phiếu khai thông tin Niên giám.

Thành lập Trung tâm Giám định mỹ thuật: Đủ mắt xích để hình thành thị trường mỹ thuật

Thành lập Trung tâm Giám định mỹ thuật: Đủ mắt xích để hình thành thị trường mỹ thuật

Cuối năm 2018, Bộ VH,TT&DL quyết định cho thành lập Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh. Đây là đơn vị đầu tiên đóng vai trò “trọng tài” trong việc thẩm định tranh, giúp minh bạch thị trường mỹ thuật Việt.

Niên giám nhằm cung cấp thông tin về các bảo tàng, gallery mỹ thuật, nhiếp ảnh; nhà sưu tập; nhà đấu giá; trung tâm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh hoạt động tại các tỉnh, thành phố, trung tâm văn hóa, du lịch lớn nhằm cung cấp thông tin cho công chúng trong và ngoài nước. Đồng thời, Niên giám cung cấp dữ liệu, số liệu về địa điểm, tổ chức, nội dung hoạt động của các đơn vị như các bảo tàng, gallery… phục vụ công nghiệp văn hóa, thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghiên cứu và tìm hiểu về mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ du lịch văn hóa. Thông qua Niên giám góp phần vào việc quảng bá sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ du lịch.

Chú thích ảnh
Mẫu hướng dẫn Phiếu khai thông tin Niên giám

Việc khai và xuất bản Niên giám cần đáp ứng các yêu cầu: Thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác; Phát hành Niên giám đến những cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, các đơn vị, cá nhân kinh doanh, tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch và mỹ thuật, nhiếp ảnh; Cập nhật trên website của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và website của ngành du lịch.

Về Tiêu chí lựa chọn các đối tượng được in trong Niên giám: Bảo tàng, gallery mỹ thuật, nhiếp ảnh; nhà sưu tập; nhà đấu giá; trung tâm triển lãm là đơn vị công lập hoặc tư nhân, có tư cách pháp nhân hoạt động sưu tầm, trưng bày, trao đổi, mua bán tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Nhà sưu tập hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm, trao đổi, mua bán tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh từ 02 năm trở lên.

Về Mẫu khai thông tin Niên giám, các cơ quan, đơn vị khai đầy đủ các nội dung thông tin gồm: Loại hình hoạt động; Tên thương hiệu; Tên đơn vị (theo giấy phép hoạt động nếu có, gồm: Họ và tên người đứng đầu; Số giấy phép hoạt động/kinh doanh; Nơi cấp, ngày cấp); Địa chỉ (Nơi hoạt động chính); Điện thoại, Fax, Email, Website; Tham gia hoạt động từ năm nào; Chi nhánh (nếu có); Đang tham gia tổ chức Hội, Câu lạc bộ nghề nghiệp nào; Mục tiêu hoạt động; Đặc điểm hoặc thành tựu nổi bật (nếu có); Gửi 03 ảnh của đơn vị (ảnh hoạt động tiêu biểu) về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và  Triển lãm (Email: niengiam2019@gmail.com).

Để công tác biên soạn Niên giám đầy đủ, chính xác, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin theo mẫu. Trên cơ sở những thông tin do cơ quan, đơn vị cung cấp, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ làm việc trực tiếp với từng đơn vị để xác minh thông tin, xây dựng bản thảo, xuất bản Niên giám.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ VH,TT&DL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm