U23 Châu Á 2022

U23 Việt Nam và Quang Hải: Quyết vượt ra khỏi 'vùng an toàn'

U23 Việt Nam và Quang Hải: Quyết vượt ra khỏi 'vùng an toàn'

Trong cuốn Nghệ thuật kể chuyện của Pixar, tác giả Dean Movshovitz đã nhắc đến cụm từ khá quen thuộc “vùng an toàn”. Theo Dean Movshovitz, các nhà làm phim của Pixar đều sử dụng mô tip kể chuyện chung, đó là đẩy nhân vật của mình xa khỏi “vùng an toàn”. Nhân vật sau đó sẽ đối mặt với nghịch cảnh và phải tìm ra cách ứng phó. Nhờ việc đương đầu với những khó khăn, nhân vật sẽ dần trưởng thành, để rồi sau đó họ không còn giống như cũ nữa.