Từ 1 đến 3/4, thí sinh đăng ký thi trung học phổ thông 2015

Thứ Năm, 26/03/2015 16:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Theo văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 26/3, thời hạn đăng ký dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 từ ngày 1/4 - 30/4.

Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh gồm 2 Phiếu đăng ký dự thi, bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 2 ảnh 4x6 và một phong bì thư ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau ngày 30/4, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 12 của Quy chế thi.

Trong đó, các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin, đặc biệt là các thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, đặc biệt là chế độ ưu tiên để được cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên .

Các trường cần có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thí sinh dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng hoặc cả 2 mục đích trên được đăng ký dự thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì. Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thi cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Về việc xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi, đối với thí sinh đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: trường phổ thông căn cứ kết quả các môn đã dự thi năm 2014 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh; đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông nơi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 xác nhận.

Đối với việc đăng ký thi của thí sinh tự do, thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại một trong các đơn vị đăng ký dự thi do các sở Giáo dục và Đào tạo quy định nhưng phải dự thi tại cụm thi cùng với thí sinh đang học tại trường phổ thông là đơn vị đăng ký dự thi đó. Thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển đại học, cao đẳng được lựa chọn thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại địa điểm phù hợp với điều kiện của thí sinh.

Từ ngày 1/4 - 30/5, các đơn vị đăng ký dự thi thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm Quản lý thi. Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định trong phần mềm Quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ đăng ký dự thi.

Đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.

Chậm nhất ngày 7/5, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao cho sở Giáo dục và Đào tạo: Danh sách đăng ký dự thi, Túi hồ sơ đăng ký dự thi gồm Phiếu Đăng ký dự thi, bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Phiếu Đăng ký dự thi số 1 sẽ được sở Giáo dục và Đào tạo lưu giữ).

Chậm nhất ngày 20/5, các sở Giáo dục và Đào tạo hoàn tất cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu đăng ký dự thi (nếu có) của thí sinh vào phần mềm quản lý thi và bàn giao Túi hồ sơ Đăng ký dự thi có chứa phong bì ghi địa chỉ, bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân và ảnh của thí sinh cho các cụm thi.

Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Giấy chứng minh nhân dân. Các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Giấy chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu Đăng ký dự thi. Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân thì phần mềm Quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Sau khi nộp Phiếu Đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm Quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm Quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng .

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể xin cấp lại bằng cách liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi , hoặc sử dụng chức năng gửi mật khẩu về email (địa chỉ email đã ghi trong Phiếu đăng ký dự thi) trên hệ thống.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm Quản lý thi, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin Đăng ký dự thi (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 5/5); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 5/6); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chậm nhất ngày 10/6, các sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu (nếu có) của thí sinh vào phần mềm Quản lý thi và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

TTXVN
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*