Những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ Tư, 25/05/2022 11:18 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT 2022. Theo đó, chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Tuyển sinh Đại học 2022: 90% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ

Tuyển sinh Đại học 2022: 90% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ

Thời hạn để thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hình thức trực tuyến đến 17h ngày 13/5.
Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở Giáo dục và Đào tạo.
Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7/2022.

đặc cách tốt nghiệp, đặc cách tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THPT 2022, đặc cách tốt nghiệp THPT 2022, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tốt nghiệp, tốt nghiệp THPT
Những thông tin về đặc cách tốt nghiệp
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*