Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp

Thứ Ba, 23/10/2018 20:47 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 23/10, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết: Trong 9 tháng năm 2018, các đoàn kiểm tra thành phố đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại 23 đơn vị; kiểm tra công vụ đột xuất tại 33 đơn vị và kiểm tra công vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại 9 đơn vị. 
UBND thành phố đã sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính và bãi bỏ 190 thủ tục hành chính. Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc thành phố (không bao gồm các đơn vị hiệp quản) là 1.922 thủ tục hành chính.
Báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho thấy, từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ đầu tư. Cùng với đó, Hà Nội chú trọng nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố.
Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cũng cho biết, trong những tháng cuối năm 2018, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Thành phố cũng xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Về cải cách tổ chức bộ máy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế 3 đợt với 136 công chức, viên chức, người lao động. Về cải cách tài chính công, toàn thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, qua đó giảm được 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách. Thành phố cũng hoàn thành phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị, dự kiến giảm cả giai đoạn này là 11.221 biên chế…
Cải cách hành chính phải có dân tham gia

Cải cách hành chính phải có dân tham gia

Hôm qua 29/9, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo về dự án “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình cải cách hành chính công ở Việt Nam”.
Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Hiện nay, cổng dịch vụ công trực tuyến được thành phố triển khai thống nhất tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, đồng thời đang triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố tại 7 đơn vị, tiến tới kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
Nguyễn Thắng
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ITAXA
Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi