Thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10

25/05/2022 19:23 GMT+7 | Tin tức 24h

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 có 42 sách giáo khoa lớp 7 được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông ở thành phố.

Những nội dung đáng chú ý trong quy trình thực nghiệm sách giáo khoa

Những nội dung đáng chú ý trong quy trình thực nghiệm sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa.

Theo danh mục được phê duyệt, có 42 sách giáo khoa lớp 7 được lựa chọn, gồm 2 sách Ngữ văn, 3 sách Toán, 9 sách Tiếng Anh, 3 sách Khoa học tự nhiên, 3 sách Lịch sử và Địa lý, 3 sách Giáo dục công dân, 3 sách Âm nhạc, 4 sách Mỹ thuật, 3 sách Tin học, 3 sách Công nghệ, 3 sách Giáo dục thể chất, 3 sách Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Đối với môn Ngữ văn lớp 7, có 2 bộ sách được lựa chọn là bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Môn Toán lớp 7 có 3 bộ sách được lựa chọn gồm Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách Chân trời sáng tạo. Môn Tiếng Anh có 9 bộ sách được lựa chọn gồm: Macmillan Motivate!, Global Success, Explorer English, English Discovery, THiNK, Bloggers-Smart, i-Learn Smart World, Friends Plus, Right on!.

Như vậy, với mỗi môn học, hoạt động giáo dục đều có ít nhất từ 2 sách giáo khoa trở lên.

phê duyệt danh mục sách giáo khoa, sách giáo khoa lớp 7, sách giáo khoa, sách giáo khoa lớp 10, phê duyệt danh mục sách, sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục, Hà Nội
Sách giáo khoa lớp 10 mới sẽ được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường từ năm học 2022-2023. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Với lớp 10, có 55 sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các sách giáo khoa được lựa chọn của nhiều nhà xuất bản gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập 11 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, 12 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và 15 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo quy định; đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Các sách giáo khoa đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt sẽ được đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nguyễn Cúc/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm