CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ITAXA
Bảng tổng sắp huy chương
  Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Philippines 149 117 121 387
2 Việt Nam 98 85 105 288
3 Thái Lan 92 103 123 318
4 Indonesia 72 84 111 267
5 Malaysia 55 58 71 184
6 Singapore 53 46 68 167
7 Myanmar 4 18 51 73
8 Campuchia 4 6 36 46
9 Brunei 2 5 6 13
10 Lào 1 5 28 34
11 Timor Leste 0 1 5 6