Phú Thọ nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử

16/10/2018 10:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 4279/UBND-KGVX về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian qua, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lí, điều hành; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong cơ quan nhà nước, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử các cấp của tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ và thực tế phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chú thích ảnh
Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Để tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lí, điều hành của các cơ quan nhà nước, từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tăng cường sử dụng Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ kí số, kết nối mạng diện rộng của tỉnh. Đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chú trọng các giải pháp nâng cao nhận thức, kĩ năng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức phải sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh (@phutho.gov.vn), thư điện tử công vụ theo ngành dọc để gửi, nhận văn bản điện tử, trao đổi, xử lí công vụ; nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử miễn phí để trao đổi công vụ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai ứng dụng, phát triển CNTT tại đơn vị, địa phương mình.

Thảo Nhi

Phú Thọ công khai Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phục vụ người dân tốt nhất

Phú Thọ công khai Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phục vụ người dân tốt nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định số 2445/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm