Tag Nobel 2019

Tìm thấy 4 kết quả phù hợp
 • Nobel 2019: Cuộc sống của những người nghèo sẽ được cải thiện nhờ nghiên cứu đoạt giải Nobel Kinh tế 2019
  14/10/2019 21:06 0
 • Giải Nobel Hòa bình 2019 tôn vinh những đóng góp cho nền hòa bình và sự hợp tác quốc tế
  11/10/2019 19:33 0
 • Giải Nobel Hóa học mở đường cho nguồn năng lượng thay thế
  09/10/2019 20:05 0
 • Nobel 2019: Giải Nobel Vật lý vinh danh những khám phá mở ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiên văn
  08/10/2019 19:56 0