• Nhà văn Trần Nhã Thụy: Tự bán sách để... gần hơn với độc giả

    Nhà văn Trần Nhã Thụy: Tự bán sách để... gần hơn với độc giả
    25/02/2020 08:17

    Nhà văn Trần Nhã Thụy vừa làm một thử nghiệm thành công: Tự phát hành tác phẩm "Ba tao bay ra ngoài cửa sổ & 9 truyện ngắn khác" (NXB Hội Nhà văn). Với một cây bút có tiếng tăm, truyện ngắn thường sẽ dễ thu hút các đơn vị làm sách. Vậy, vì sao Thụy chọn hướng này?

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020