Tag Nga duyệt binh

Tìm thấy 2 kết quả phù hợp
  • Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít
    09/05/2022 15:15 0
  • Nga duyệt binh rầm rộ mừng Ngày Chiến thắng
    09/05/2016 15:00 0