Năm 2022, phấn đấu GDP tăng 6-6,5%

05/01/2022 12:02 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra sáng 5/1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ dự thảo chủ đề điều hành của năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Hội nghị Chính phủ với địa phương: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Hội nghị Chính phủ với địa phương: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Sáng 5/1, trình bày báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, trong năm 2021, Chính phủ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, tạo đột phá về bao phủ vaccine.

Trong đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có khả năng chống chịu với tác động tiêu cực từ bên ngoài; nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; khắc phục hạn chế, yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại, hạn chế kéo dài; thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.

* Dự kiến 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Chính phủ điều hành thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Xác định tiêm chủng vaccine, thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân là các yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch.

Bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, tận dụng các động lực tăng trưởng mới, bền vững.

Tập trung thực hiện 03 trọng tâm là khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực hợp tác công tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược.

Hội nghị Chính phủ với địa phương, Hội nghị Chính phủ, Hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tuyến Chính phủ, Chính phủ với địa phương, phòng chống tham nhũng, Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả. Phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chú trọng nguồn lực con người, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Bảo đảm an sinh xã hội, an dân, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, khôi phục và ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chính phủ dự kiến 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu phấn đấu của Chính phủ, 75 chỉ tiêu cụ thể Chính phủ đặt ra cho các ngành, lĩnh vực bên cạnh 15 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao.

Hội nghị Chính phủ với địa phương, Hội nghị Chính phủ, Hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tuyến Chính phủ, Chính phủ với địa phương, phòng chống tham nhũng, Hội nghị
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng GDP từ 6-6,5%, GDP bình quân đầu người 3.900 USD, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP khoảng 25,5 – 25,8%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) từ 1 – 1,5 điểm %, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 92%, có 73% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

* Vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 xác định 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu với 180 nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý, Chính phủ tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn và quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%.

Triển khai nhất quán, nghiêm túc quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vaccine, nhất là đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường, bảo đảm khoa học, hiệu quả; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị trong nước; ưu tiên bố trí nguồn lực để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đồng thời, điều hành chủ động, chặt chẽ, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa, chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển xuất, nhập khẩu bền vững. Huy động hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực ngoài nhà nước.

Chính phủ tập trung thể chế hóa những chủ trương, định hướng của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật. Bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của cấp có thẩm quyền. Nâng cao chất lượng theo dõi thi hành pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý để phát triển đồng bộ, bền vững các loại thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Hội nghị Chính phủ với địa phương, Hội nghị Chính phủ, Hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tuyến Chính phủ, Chính phủ với địa phương, phòng chống tham nhũng, Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng–TTXVN

“Kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Hoàn thành thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Phó Thủ tướng cho hay.

Cũng theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, dự thảo Nghị quyết đề ra giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế một cách thực chất và hiệu quả hơn; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thu hút các nguồn lực, nhất là từ xu hướng tăng trưởng xanh, các sáng kiến toàn cầu cho phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án quan trọng quốc gia. Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công. Phát triển các ngành, lĩnh vực bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chính phủ xác định nhiệm vụ phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế, nhất là công trình hạ tầng giao thông quan trọng như Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Hội nghị Chính phủ với địa phương, Hội nghị Chính phủ, Hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tuyến Chính phủ, Chính phủ với địa phương, phòng chống tham nhũng, Hội nghị
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Triển khai đầy đủ các nội dung kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính có liên quan đến Chính phủ. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí….

Chính phủ cũng đặt trọng tâm vào nhiệm vụ củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Chu Thanh Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm