Tag Mỹ Sơn

Tìm thấy 24 kết quả phù hợp
 • Bảo tồn nguyên vẹn các giá trị gốc của con đường cổ ở di sản Mỹ Sơn
  11/06/2024 11:27 0
 • Thăm dò, khai quật khảo cổ tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn
  15/03/2024 12:47 0
 • Xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn
  20/10/2022 13:30 0
 • Cắm mốc phân định ranh giới, bảo tồn hệ sinh thái cảnh quan Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn
  06/07/2022 11:20 0
 • Trùng tu Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn trước mùa mưa
  15/07/2021 08:37 0
 • Thêm hành lang pháp lý bảo tồn cảnh quan khu di sản Mỹ Sơn
  28/10/2020 07:14 0
 • Thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn
  23/10/2020 07:57 0
 • Sớm xây dựng phương án bảo quản hiện vật tại Thánh địa Mỹ Sơn
  04/06/2020 07:23 0
 • Ấn Độ hỗ trợ trùng tu vùng lõi Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn
  28/04/2020 14:40 0
 • Từ ngày 16/3, Khu di tích Mỹ Sơn sẽ tạm dừng đón du khách
  16/03/2020 10:30 0
 • Liên kết khai thác bền vững các giá trị Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn
  04/12/2019 08:27 0
 • Bảo tồn giá trị của di tích Mỹ Sơn - Câu chuyện chưa bao giờ cũ
  07/09/2019 07:50 0
 • Tôn vinh những tinh hoa từ quá khứ
  03/09/2019 07:25 0
 • Quảng Nam quyết định di dời nhà biểu diễn ra khỏi vùng lõi di sản Mỹ Sơn
  10/06/2019 16:00 0
 • Từ Mỹ Sơn thánh địa đến Bormida hoang đường...
  04/09/2017 11:38 0
 • Trùng tu thánh địa Mỹ Sơn: Khai quật đến đâu trùng tu đến đó
  22/04/2017 09:32 0
 • Nhớ Giáng sinh 1972 - Nơi Joan Baez hát át tiếng bom
  23/12/2016 15:50 0
 • 'Mật mã Champa' giải mã lễ hiến tế người của hội kín tà giáo
  29/04/2016 11:22 0
 • Sốc với cảnh khách thăm quan ‘đục khoét’ di sản thế giới Mỹ Sơn
  01/05/2015 09:51 0
 • 'Con tôi đâu rồi' - Bản cáo trạng chiến tranh của Joan Baez
  27/03/2015 18:30 0
 • Xem thêm  ›