• Khởi động giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2018

    Martin Rama: Hạnh phúc được làm cho Hà Nội tỏa sáng

    Martin Rama: Hạnh phúc được làm cho Hà Nội tỏa sáng
    06/08/2018 20:01

    Khi được nghe Martin Rama chia sẻ về kế hoạch mời một nhà làm phim trẻ tài năng tại Colombia tới Hà Nội làm một video thật ấn tượng để khởi động mạnh mẽ cho dự án Phát triển đô thị bền vững - Thí điểm mô hình mới tại một khối nhà, tôi đã thốt lên rằng, nó sẽ rất tốn kém vì ông vẫn đang tự bỏ tiền túi cho dự án này.