• Ra mắt bộ sách 'Lịch sử chính trị' của Francis Fukuyama

     Ra mắt bộ sách 'Lịch sử chính trị' của Francis Fukuyama
    19/02/2021 14:36

    Lịch sử chính trị là bộ sách gồm 2 tập: “Nguồn gốc trật tự chính trị: Từ thời tiền sử đến Cách mạng Pháp” và “Trật tự chính trị và suy tàn chính trị: Từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa” của tác giả Francis Fukuyama.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên