• Bài 1:

    Giao thông tĩnh tại Hà Nội: Thiếu trầm trọng, vi phạm tràn lan

    Giao thông tĩnh tại Hà Nội: Thiếu trầm trọng, vi phạm tràn lan
    16/03/2019 12:12

    Diện tích đất dành cho giao thông tĩnh còn quá thấp trong khi quy hoạch giao thông tĩnh bị phá vỡ, các bãi trông giữ xe biến tướng thành nhà hàng, văn phòng cho thuê…Thiếu điểm trông giữ xe trầm trọng đã kéo theo nhiều hệ lụy trên địa bàn Hà Nội.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay