Tag IS Abu Bakr al-Baghdadi

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp
  • Iraq tiêu diệt phụ tá hàng đầu của thủ lĩnh IS
    05/09/2014 11:04 0